Verandermanagement

Het creëren van een wendbare organisatie met behoud van slagkracht en plezier in het werk. Mensen willen wel veranderen maar willen niet veranderd worden. Veranderen is leren. Een wendbare organisatie geeft medewerkers de ruimte om te leren.

Veranderen is een continu proces, het belangrijkste proces in een organisatie.

Pijlers onder succesvolle verandertrajecten:
> Zo veel mogelijk transparantie en een eerlijk verhaal;
> Heldere doelstellingen;
> Ruimte voor medewerkers: betrokkenheid en ervaren invloed te hebben;
> Serieus luisteren naar de inbreng van medewerkers;
> Ruimte voor gevoel van medewerkers.

Belangrijke facetten bij een veranderingsproces:
> Realiseer je dat echte veranderingen op de werkvloer plaats moeten vinden.
> Onderken obstakels en neem ze weg in plaats van ze weg te wuiven
> Pak dwarsliggers aan
> Zorg voor directe positieve feedback
> Weet dat een echte verandering gemiddeld 66 dagen nodig heeft om te beklijven

Om de doelen te bereiken, zetten wij praktische werkvormen in. Geen zware theorie, maar met elkaar aan het werk.