Business Intelligence

Knowledge is having the right answer intelligence is asking the right question

Een goed gebruik van beschikbare data geeft inzicht in  de omgeving, organisatie en de processen. Een ondernemer heeft vele vragen over zijn business en zijn organisatie. Met Business intelligence gaat de organisatie op zoek naar de antwoorden. Elke beantwoorde vraag roept weer nieuwe vragen op. Het zoeken van antwoorden vraagt dus om een omgeving waarmee een organisatie antwoorden kan blijven vinden.

Met een Business Intelligence-omgeving kan een organisatie zelf antwoorden vinden. Daarvoor stellen wij grafische dashboards op, waarmee je kunt navigeren, filteren en inzoomen op onderdelen.