AVG-professionals

Nieuwe Europese wetgeving

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie voldoen aan de nieuwe Europese privacywetgeving. In Nederland heet deze wet de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De nieuwe wet is strenger en vraagt extra inspanning van elke organisatie op de gebieden ICT, interne procedures, contracten en privacy bewustzijn van de medewerkers. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat controleren en moet hoge boetes opleggen als uw organisatie niet voldoet aan de AVG.

Meulenbaan Consultancy

Veel organisaties willen een snelle effectieve oplossing voor de implementatie van de nieuwe AVG-wetgeving. De AVG-professionals van Meulenbaan-consultancy kunnen dat voor u regelen.

Onze AVG-professionals zullen u ondersteunen bij:

  • Zorgen dat uw organisatie in orde is met de nieuwe wet en regelgeving
  • Projectmanagement
  • Inventarisatie van persoonsgegevens en verwerkingen
  • Opstellen van procedures
  • De verplichte vastlegging doen
  • Uw medewerkers opleiden en begeleiden
  • Alle AVG-vragen beantwoorden of antwoorden uitzoeken via de AVG juridische helpdesk

Meulenbaan Consultancy heeft al meer dan 15 organisaties begeleid bij het implementeren van de AVG. Deze organisatie lopen uiteen van grote branche verenigingen, beroepsverenigingen, patiënte verenigingen tot commerciële bedrijven.

Samenwerking met Stichting AVG voor Verenigingen

Meulenbaan Consultancy is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de Stichting AVG voor Verenigingen en het handige stappenplan. Met een team van juristen, ICT-professionals, proces denkers en praktische doeners is een handig stappenplan gerealiseerd. Het stappenplan is onderdeel van het AVG-programma dat organisaties klein en groot de handvaten geeft om met de AVG aan de slag te gaan.

Voor meer informatie over de zelf hulp tool van de Stichting AVG kijk op AVGvoorhetMKB.nl

Samen uw organisatie AVG-proof maken

Door gebruik te maken van het AVG-programma krijgt uw organisatie alle kennis aangereikt over de AVG. Ook wordt structuur aangegeven hoe u het beste aan de slag kunt gaan. Daarnaast zijn vele praktische voorbeelddocumenten opgenomen.

Met Meulenbaan Consultancy haalt u kennis in huis over de achtergronden van het stappenplan en de praktijkervaring van het implementeren van de AVG. De implementatie is een gezamenlijk project waarbij wij voor u veel werk uit handen kunnen nemen. Ook wordt u begeleid bij de werkzaamheden die u zelf kunt of zou willen uitvoeren.

 

Zo wordt u AVG-proof

De bouwstenen en de aanpak

De implementatie van de privacy wetgeving (AVG) hebben wij vertaald naar bouwstenen. U kiest zelf welke bouwstenen u zelf uitvoert en welke bouwstenen u (gedeeltelijk) laat uitvoeren.

Bouwsteen: Project opstart en kennisoverdracht

In één dagdeel wordt u volledig op de hoogte gebracht van alle aspecten van de AVG en de impact die deze zal hebben op uw organisatie. Tijdens dit dagdeel wordt ook het AVG-programma gebruikt zodat u toegang heeft tot alle achtergrondinformatie en voorbeeld documenten. In dit dagdeel ontstaat uw ‘AVG ToDo-lijst’

Bouwsteen: Projectplanning, reserveren resources

We gaan aan de slag met de agenda’s en de AVG ToDo-lijst. Waar nodig wordt een intern team samengesteld. Er wordt een globale planning opgesteld wie wanneer welke onderdelen op zal pakken. Dit onderdeel kan ook zelfstandig door onze AVG-professionals worden gedaan in nauwe samenwerking met een medewerker/ manager/directie.

Bouwsteen: Inventarisatie persoonsgegevens en doelbinding

In deze bouwsteen worden de persoonsgegevens in uw organisatie geïnventariseerd. Ook wordt beschreven welke doelgroepen, doelbinding, verwerkers, autorisatie en bewaartermijn van toepassing is. Deze inventarisatie vormt de basis voor de privacy policy en de verdere implementatie van de AVG in uw organisatie.

Bouwsteen: Privacy policy

Met alle verzamelde informatie wordt in dit dagdeel de privacy policy gevormd. Een goede privacy policy is de hoeksteen waarop alle andere onderdelen (ICT, juridisch, procedures en medewerkers instructie) gebouwd gaan worden. Indien gewenst kunnen gespecialiseerde juristen door ons opgeschakeld worden om te komen tot een juridisch waterdichte privacy policy.

Bouwsteen: Procedures, verwerkersovereenkomsten en borging

De nieuwe wet vraagt om duidelijke procedures als u persoonsgegevens verwerkt. Wordt de verwerking uitgevoerd door derden dan moet een verwerkersovereenkomst aan te grondslag liggen.  Door gebruik te maken van het AVG-programma is precies duidelijke welke procedures er gemaakt moeten worden. Door het AVG-programma in te bedden in uw organisatie zal het regelmatig doorlopen worden en heeft u de vereiste borging vastlegging.

Bouwsteen: ICT en AVG

In deze bouwsteen worden de ICT onderdelen van het AVG-programma doorlopen en worden de vereiste ICT-procedures opgesteld of getoetst. Hiermee heeft u een uitwerking naar uw praktijk van de eisen die in de wet zijn gesteld. Met het uitrollen van de ICT-stappen wordt uw organisatie echt AVG-proof gemaakt.

Bouwsteen: Privacy bewustwording medewerkers

In deze bouwsteen worden de opleidingsbehoefte van uw organisatie geïnventariseerd en wordt een passen opleidingstraject opgezet en uitgevoerd.  Uw medewerkers worden hiermee privacy bewust gemaakt en krijgen daarmee inzicht in de cruciale rol die zij daarbij spelen. De algemene uitleg over de AVG in het AVG-programma wordt aangevuld met de ontwikkelde procedures en instructies van uw organisatie. Er is veel tijd voor discussies en input van medewerkers op de praktische implementatie omdat de acceptatie en het uiteindelijke succes van deze bouwsteen sterk vergroot.

Bouwsteen: Compleet projectmanagement

Als u wenst kunnen wij het hele traject voor u uit handen nemen en het volledige projectmanagement verzorgen. Wij verzorgen dan een heldere planning van de bouwstenen en rapporteren regelmatig over de voortgang.

Bouwsteen: Ondersteuning op afstand

Voor organisaties die graag zelf heel veel doen kunnen een paar dagdelen ondersteuning op afstand voldoende zijn om de AVG te implementeren. In dat geval kunt u met ondersteuning op afstand (telefonisch, skype en per mail) verder worden geholpen. Dan heeft u alle expertise en ondersteuning die u nodig heeft op afstand beschikbaar maar kunt u de investering beperkt houden.

Samenwerking en werk verdelen

Meulenbaan Consultancy kan u veel werk uit handen nemen door de inzet van bovenstaande bouwstenen maar ook kunt u begeleid worden bij het zelf uitvoeren van de diverse stappen en taken. In de praktijk is het goed mogelijk om met een begeleiding van enkele dagdelen te komen tot implementatie van de AVG.

In overleg kunnen altijd aanvullende werkzaamheden of ondersteuning door Meulenbaan Consultancy uitgevoerd worden. U staat dan niet alleen in het traject en mocht u dat willen kunt u alles uitbesteden.

Voor meer informatie?

Neem contact met ons op via dit formulier of via onderstaande gegevens:

Meulenbaan Consultancy
Brakel 10
5133NG Riel
06 – 22 22 79 68
info@meulenbaan-consultancy.nl